Głównym celem każdego kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, możliwość podniesienia swoich kompetencji i umiejętności oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu. Jednak podejmując decyzję o wzięciu udziału w jakichkolwiek kursach powinniśmy mieć świadomość, że poświęcamy temu swój czas. Jaki więc czas potrzebny jest na ukończenie kursów HDS? Jak podzielony jest on na część teoretyczną, a jak na praktyczną?

Czym jest HDS?

Jest to skrót od Hydrauliczny Dźwig Samochodowy– a więc to samochód ciężarowy z zamontowanym urządzeniem niezbędnym do rozładunku materiałów wielkogabarytowych. Kursy dają uprawnienia operatora takiego sprzętu. Program tego konkretnego kursu uwzględnia : znajomość budowy danego sprzętu, umiejętność jego obsługi, znajomość przepisów dozoru technicznego oraz BHP.

Więcej o kursie: https://osk-filip.pl/szkolenia-udt/kurs-hds-operator-zurawi-samojezdnych/

Określenie czasu

Nie jest dostatecznie powiedziane ile czasu konkretnie powinien trwać kurs. Każda firma szkoleniowa ustala go indywidualnie, w zależności gdzie się znajduje. Nie jest to jedyny czynnik warunkujący. Czas dostosowany jest również od wyboru formy szkolenia. Poza standardowym sposobem szkolenia, czyli dojazdu do określonego ośrodka, istnieje również możliwość dojazdu do klienta, co niejednokrotnie wydłuża czas.

Praktyczna część kursu HDS

Ponieważ wiąże się to z dostosowaniem miejsca, aby szkolenie mogło się jak najlepiej i sprawniej odbyć. Również zgromadzenie materiałów jakim będzie np. sprzęt, który jest niezbędny do przeprowadzenia części praktycznej. Starając się odpowiedzieć na pytanie ile czasu tak naprawdę trwa kurs, powinniśmy przejrzeć oferty szkoleniowe poszczególnych ośrodków. Głównie mieści się on w czasie 40 godzin, podzielony na teorię i praktykę. W jednym miejscu będzie to np. łącznie 22 h teorii i minimum 12 h praktyki, natomiast w drugim już będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Praktyka polega na pracy na danym urządzeniu, wykorzystaniu zdobytej już wiedzy na części teoretycznej i przeniesieniu jej na praktykę.

Egzamin HDS

Kursy kończą się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT. Po pozytywnym zdaniu go uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).
Każdy uczestnik otrzymuje:

  • Bezterminowe uprawnienia obsługi żurawi przenośnych HDS niezależnie od: typu czy udźwigu, uprawnienia do wymiany butli z gazem LPG

Niezmienne pozostaje to, że koszt egzaminu UDT jest ustalony urzędowo i wynosi 152 zł.

Na egzaminie przed komisją otrzymujemy 3 pytania z ogólnej bazy pytań. Jedno to pytanie z ogólnej wiedzy, 2 pozostałe to pytania techniczne ( z części praktycznej).

Często wpisując w przeglądarkę internetową możemy dostać gotowy zestaw pytań na egzamin zewnętrzny z kursu HDS. Jednak są to pytania osób, które już taki egzamin mają za sobą i tylko dzielą się swoją wiedzą na temat przebiegu egzaminu. Istnieją różne fora, gdzie inni ludzie opowiadają swoje wrażenia w jaki sposób zdobyli uprawnienia. Nie każdy kurs czy egzamin wygląda tak samo. Powinniśmy mieć świadomość, że aby jak najlepiej zdać egzamin musimy liczyć się z ciężką pracą.