Na rynku istnieje wiele firm szkoleniowych, które wychodzą naprzeciw tym, którzy potrzebują poszerzenie swoich kwalifikacji o różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju dziedzinach. Przemysł się tak rozwinął, zaczęły powstawać wielkie hale, magazyny i tym samym zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na urządzenia. Maszyny, które pomogą człowiekowi ogarnąć te wielkie przestrzenie oraz takie, które ułatwią pracę. Takim szkoleniem jest np. kurs na podesty ruchome.

Podesty ruchome są urządzeniami przeznaczonymi głównie do przemieszczania platformy roboczej wraz z osobami, wyposażeniem i materiałami. Ma to na celu bezpieczną realizację określonych prac na wysokości. Wyróżnia się podesty samobieżne (poruszające się) oraz stacjonarne.

Podstawowa kwalifikacja podestów

ze względu na cechy konstrukcyjne:

 • wiszące (składają się z platformy roboczej, lin nośnych i lin bezpieczeństwa, wciągarki (zamontowanej na platformie roboczej lub konstrukcji nośnej podestu), konstrukcji nośnej podestu (zamontowanej na dachu budynku.
 • masztowe (składają się z platformy roboczej masztu po której porusza się platforma robocza, na której spoczywa maszt służący do przemieszczania platformy roboczej.
 • przejezdne (zbudowane są z podwozia, platformy roboczej oraz konstrukcji nośnej połączonej z podwoziem, na której zamontowana jest platforma robocza. Ważną grupę podestów ruchomych przejezdnych stanowią podesty zamontowane na podwoziu samochodowym, dopuszczonym do ruchu drogowego.

ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej:

 1. teleskopowe (konstrukcja nośna ma postać teleskopowego masztu),
 2. przegubowe (konstrukcja nośna ma postać łamanego przegubowo masztu),
 3. nożycowe (konstrukcja składa się z dwóch dźwigni dwuramiennych połączonych w środku sworzniem pozwalającym na obrót dźwigni, składanie i rozkładanie mechanizmu nożycowego),
 4. przegubowo-teleskopowe.

Kurs na podesty ruchome w praktyce

ze względu na rodzaj napędu:

 • ręczne,
 • elektryczne,
 • hydrauliczne.

Podczas zajęć na kursiehttps://osk-filip.pl/szkolenia-udt/kurs-na-podesty-ruchome/ – omawiane są następujące zagadnienia:

 • typy podestów ruchomych: nożycowe, teleskopowe, przegubowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne,
 • budowa podestów ruchomych,
 • czynności operatora podestów przed, w trakcie i po pracy,
 • BHP podczas obsługi platform roboczych,
 • wiadomości o UDT,
 • zajęcia praktyczne.

Podesty ruchome – co jeszcze warto wiedzieć

Zazwyczaj kursy obsługi podestów ruchomych prowadzone są zgodnie z programem UDT- Urzędu Dozoru Technicznego. Jest państwową osobą prawną mającą na celu ochronę bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych. W najbardziej szerokim pojęciu zadaniem UDT jest dozór techniczny maszyn i urządzeń, ale również wydawanie i uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na obszarze Unii Europejskiej. UDT prowadzi szkolenia w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w kierunku bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Na terytorium całej Polski działa 29 oddziałów terenowych powyższych urzędów.

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Kończy się on egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po pozytywnie ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, który ważny jest bezterminowo na terenie całej Polski. Istnieje za pewną dopłatą UDT CERT możliwość wydania również Certyfikatu w języku angielskim, wtedy uprawnienia są honorowane w krajach UE.